دارویی

مواد دارویی

بازرگانی شیمیایی فتوحی به عنوان تامین کننده و واردکننده مواد شيمیایی ، استانداردهای دارویی و محصولات آزمايشگاهی، بیولوژیکی ، دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی از شرکت‌های معتبر دنيا ( اروپا، آمریکا، هند) و با در اختيار داشتن کارکنانی تحصيلکرده در اين حوزه فعاليت‌ها می نماید.

 

داروهای گیاهی یا شیمیایی ، کدامیک؟