غذایی

مواد غذایی

مواد شیمیایی خوراکی که زیر مجموعه ی از غذا و تغذیه است،بی‌شک مهمترین موضوع مورد بحث دنیای امروز را تشکیل می‌دهد. بازرگانی شیمیایی فتوحی به عنوان تولید کننده و واردکننده مواد شیمیایی و خوراکی و با در اختيار داشتن کارکنانی تحصيلکرده در اين حوزه فعاليت‌ها و مجموعه محصولات خود را به شرح زير اعلام می‌نمايد:
 

کلسیم کلراید

کلسیمکلراید (Calcium Chloride) یک ترکیب شیمیایی با فرمول CaCl2.xH2O است. نام های دیگر این ترکیب کلرور کلسیم و کلسیم کلرید می باشد. این ماده متشکل از کلسیم و کلر است و غالبا با دو مولکول آب همراه است. این ترکیب به شدت رطوب را جذب می کند و به عنوان نمگیر شناخته می شود. این ماده باید در بسته بندی هایش ضد هوا و رطوبت نگهداری شود.
 
کلسیم کلراید بدون آب دارای جرم مولکولی g/mol 110.98 ((anhydrous می باشد. شکل ظاهری این ترکیب کریستال سفید رنگ است. این نمک در آب محلول بوده لذا به عنوان منبعی مناسب که دارای کلسیم است, در واکنش های جانشینی مورد استفاده قرار می گیرد و به آسانی جایگزین کاتیون دیگری می شود. ویژگی جالب این مولکول آزاد کردن گرما در حین حل شدن در آب می باشد که مربوط به بالا بودن آنتالپی حل شدن این ماده است.
 
کلرید کلسیم خوراکی ، کلرید کلسیم ، کلسیم کلراید خوراکی ، کلرور کلسیم ،  کلراید کلسیم